Výstupy

Zoznam dodaných pomôcok na Fyziku, Techniku, Biológiu a chémiu vybraným základným školám

v rámci Konvergencie:

Zoznam dodaných pomôcok na Fyziku, Techniku, Biológiu a chémiu vybraným základným školám

v rámci Bratislavského samosprávneho kraja:

 

Manuál pre organizáciu nových foriem žiakov ZŠ na povolanie

Metodologický manuál pre predmet Biológia

Metodologický manuál pre predmet Fyzika

Metodologický manuál pre predmet Chémia

Metodologický manuál pre predmet Technika