Výstupy

Zoznam dodaných pomôcok na Fyziku, Techniku, Biológiu a chémiu vybraným základným školám

v rámci Konvergencie:
NP „Podpora polytechnickej vychovy na ZS“
2.2.3. Zariadenie a vybavenie pre zapojené školy – odborná učebňa biológie a chémie A1.1
2.2.3.1. Digitálny mikroskop pre učiteľa 633004 ks 161 Mikroskop so vstavanou obrazovkou s veľkosťou minimálne 9″, integrovanou, neoddeliteľnou digitálnou kamerou s rozlíšením min. 12 Mpix, integrované prechádzajúce a dopadajúce regulovateľné LED osvetlenie. Integrované OSD menu, možnosť koaxiálneho osvetlenia (cez objektív mikroskopu), tlačidlá pre ovládanie mikroskopu ako aj fotiacej časti nachádzajúce sa na tele mikroskopu, nahrávanie videozáznamu v HD kvalite, HDMI výstup, vstup na SD kartu, nastavenie expozície manuálne aj automaticky, nastavenie „White Balance“ manuálne aj automaticky, objektívy 1x; 2x; 4x; 10x; 40x; 100x, softvér na spracovanie obrazu s pluginovou architektúrou v slovenskom jazyku, Min. funkcie: forierová analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie.  Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.3.2. Mikroskop pre žiaka 633004 ks 1 288,00 Žiacky monokulárny mikroskop pre skupinu žiakov, s maximálnym zväčšením 400x a minimálne s  revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, s napájaním 230V (AC ) – USB adaptér, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý má byť súčasťou dodávky. Minimálne požadované príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných preparátov, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka. Počet: 8 ks / škola x 161 škôl.
2.2.3.3. Súbor obrazov na biológiu 633009 súbor 161 Súbor minimálne 3 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom min. 100 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie a s prídavnými kartičkami k obrazom. (Obsiahnuté témy minimálne: Človek,  Rastliny, Živočíchy, Neživá Príroda)  Počet: 1 súbor / škola x 161 škôl.
2.2.3.4. Modely trojrozmerné skladacie pre biológiu – botaniku (demonštračné) 633009 sada 161 Triedna sada6 ks demonštračných 3D modelov na biológiu – časť botanika, minimálne v zložení: kvet zemiaka, kvet jablone, kvet čerešne, kvet tulipánu, kvet repky olejnej, model rastlinnej bunky. Každý z modelov má byť z odolného plastu, vhodnom pre školské prostredie, minimálne v trojnásobnom a väčšom prevedení, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.3.5. Modely trojrozmerné skladacie pre biológiu – zoológia (demonštračné) 633009 sada 161 Triedna sada 26 ks demonštračných 3D modelov na biológiu – časť zoológia, minimálne v zložení: zmija,, zajac, žaba, potkan, jašterica, model živočíšnej bunky,  15 rôznych bezstavovcov a 5 rôznych stavovcov.  Každý z modelov má byť v priehľadnom obale (napr. plast alebo akrylát), vhodnom pre školské prostredie, minimálne v životnej veľkosti alebo väčšie a s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.  Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.3.6. Súbor zbierky prírodnín – neživá príroda 633009 sada 161 Triedna sada zložená z prírodnín s témou „Skameneliny, Horminy a Minerály“, pričom sada má obsahovať minimálne 3 ks Set 12 ks skamenelín a 1 ks Set 60 ks hornín a minerálov rôzneho geologického pôvodu. Všetky skameneliny, minerály a horniny majú byť  uložené v prepravnom obale s vnútornými priehradkami a majú obsahovať názvy jednotlivých prírodnin v slovenskom jazyku.  Počet: 1 sada / škola x 161 škôl
2.2.3.7. Resuscitačná figurína na CPR 633009 ks 161 Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou minimálne 11″. Ovládanie figuríny má byť v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie má byť možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať aj na pc. Figurína musí umožňovať testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Minimálne požiadavky na funkčnosť figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.3.8. Kostra človeka – model 633009 ks 161 Demonštračný model ľudskej kostry v životnej veľkosti na biológiu – časť anatómia. Model má byť z odolného hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra má byť pohyblivá v kĺboch, paže a nohy majú byť odnímateľné. Model má obsahovať nervové vetvy, vertebrálne tepny, herniáciu lumbárnych invertebrálnych diskov. Lebka má mať pohyblivú sánku, prierez vo vrchnej časti a 3 odnímateľné spodné zuby. Výška modelu min. 180 cm, dodávaná so stojanom na kolieskach. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.3.9. Súbory preparátov 633009 súbor 161 Triedny súbor preparátov pre učiteľa a 12 dvojíc žiakov. Triedny súbor má obsahovať minimálne 13 sád preparátov s témou Ľudské telo, 13 sád preparátov s témou Rozmnožovanie rastlín, 13 sád preparátov s témou „Vedecké vyučovanie“, 13 sád preparátov s témou Parazity, 13 sád preparátov s témou Bezstavovce a hmyz a 13 sád preparátov s témou Život vo vode. Každá sada má obsahovať minimálne 10 ks rôznych jednotlivých preparátov z požadovaných tém. Minimálny počet jednotlivých preparátov v jednom triednom súbore je 780 ks. Počet: 1 súbor / škola x 161 škôl.
2.2.3.10. Súbor žiackych sád na zhotovenie preparátov (vrátane náhradných komponentov) 633006 súbor 161 Triedny súbor sád na zhotovenie preparátov pre učiteľa a 12 dvojíc žiakov. Triedny súbor má obsahovať minimálne 13 ks sád, pričom každá sada má obsahovať minimálne 7 ks rôznych preparačných nástrojov ( t.j. pinzetu, nožnice, oblý skalpel, stierku, preparačnú ihlu, pipetu, paličku). Náhradné komponenty pre triednu sadu by mali obsahovať minimálne 50 ks podložné sklíčka, 100 ks krycie sklíčka a  plastový box pre uskladnenie sklíčok (min pre 50 ks)  Počet: 1 súbor / škola x 161 škôl.
2.2.3.11. Súbor lúp na pozorovanie prírody 633006 súbor 161 Triedny súbor lúp na pozorovanie prírody pre učiteľa a 24 žiakov. Jeden súbor má obsahovať minimálne 25 ks lúp, s minimálne dvojnásobným zväčšením, výškou min. 60 mm a priemerom objektívu minimálne 40 mmna pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a hornín. Celý súbor má byť dodaný v prenosnom obale. Počet: 1 súbor / škola x 161 škôl.
2.2.3.12. Triedna sada planktónových sietí 633006 súbor 161 Triedna sada planktónových sietí pre učiteľa a 6 skupín žiakov.  Jedna triedna sada má obsahovať minimálne 7 ks sád planktónových sietí na pozorovanie života vo vode, pričom každá sada má obsahovať minimálne 6 ks rôznych komponentov (sieť s rúčkou dlhou min. 50cm, nádobu na pozorovanie so zväčšovacím sklom, štetec, podložku, pinzetu, zrkadlo a nádobku s mierkou). Materiál odolný plast vhodný pre školské prostredie. Počet: 1 súbor / škola x 161 škôl.
2.2.3.13. Knižný fond + filmy pre biológiu 633009 súbor 161 Triedny súbor knižného fondu a filmov pre učebňu biológie má obsahovať minimálne: 6 ks filmov na DVD v slovenskom jazyku s témou živej a neživej prírody (napr. Pohoria, Rieky, Človek, Rastliny, Zvieratá, Vesmír). Knižný fond by mal obsahovať minimálne: 65 ks Pracovných zošitov s témou Biológia na praktické úlohy pre učiteľa a 12 dvojích žiakov (v zložení minimálne: 13 ks pre 5. ročník, 13 ks pre 6. ročník, 13 ks pre 7. ročník, 13ks pre 8. ročník a 13 ks pre 9. ročník) a 10 ks Encyklopédií a Atlasov s témou Biológia (živá a neživá príroda) – plnofarebné, v slovenskom jazyku, v pevnej väzbe, Počet: 1 súbor / škola x 161 škôl.
2.2.3.14. Digitálna váha školská 633004 ks 805 Digitálna váha školská má byť minimálne s digitálnu obrazovkou pre odčítavanie hodnôt a hermeticky zaliatou klávesnicou pre ochranu pred rozliatou kvapalinou. Váhové jednotky majú byť minimálne gramy (g), má mať funkciu prepočítavania hmotnosti, funkciu automatického vypnutia po max. 5 minútach nepoužívania, má byť napájaná z externého adaptéra, ktorý má byť súčasťou balenia alebo má pracovať s maximálne 9V batériou. Minimálny rozsah váženia má byť 500g, stupnica po 0,1g. Súčasťou balenia má byť sada závaží. Počet: 5 ks / škola x 161 škôl.
2.2.3.15. Stojan laboratórny s príslušenstvom 633004 sada 805 Sada laboratórneho stojanu s príslušenstvom pre učiteľa a 4 skupiny žiakov má obsahovať minimálne 3 rôzne kruhy na varenie s priemermi 70, 100 a 130mm, 2 rôzne držiaky na chladič napr. veľký a malý, 1 držiak bez svorky a 6 dvojitých svoriek, kovovú základňu, základovú tyč s výškou min. 750 mm, 1  sieťku pod kahan min. 120×120 mm s keramickou vrstvou. Počet: 5 sád / škola x 161 škôl
2.2.3.16. Liehový kahan s príslušenstvom 633004 sada 805 Sada liehového kahanu s príslušenstvom pre učiteľa a 4 skupiny žiakov. Minimálna požiadavka na obsah sady je: 1 ks liehový kahan s kapacitou minimálne 250ml, hrúbku skla minimálne 1,8 mm, 1ks laboratórna trojnožka so sieťkou nad kahan, 400 ml liehu. Počet: 5 sád / škola x 161 škôl.
2.2.3.17. Súbor nástenných tabúl na chémiu 633009 súbor 161 Súbor minimálne 3 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom min. 100 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (obsiahnuté témy minimálne: Periodická sústava prvkov, Pokyny na prácu v laboratóriu, Názvoslovie) Počet: 1 súbor / škola x 161 škôl.
2.2.3.18. Plastové modely trojrozmerné pre chémiu (demonštračné) 633009 sada 161 Triedna sada 8 ks demonštračných 3D modelov na chémiu minimálne v zložení:  4 x anorganická chémia, 4 x organická chémia. Každý z modelov má byť z odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.3.19. Mini pH tester (vrátane kalibračných roztokov) 633004 sada 805 Mini pH tester pre učiteľa a 4 skupiny žiakov má byť minimálne: presný pH-meter s veľkým displejom na zaistenie pohodlného odčítania výsledkov, s rozsahom merania min. 0,00 až 14,00 pH, rozlíšením 0.01 pH, presnosťou: ± 0,2 pH, automatickou kalibráciou, vrátane elektródy HI 1270. Súčasťou príslušenstva má byť:  minimálne 250 ml kalibračného roztoku pH 4, 250 ml kalibračného roztoku pH7, 250ml roztoku na uskladnenie pH metra. Požadovaná doba nepretržitej prevádzky je min. 3000 hodín. Počet: 5 sád / škola x 161 škôl.
2.2.3.20. Prenosný ekologický kufrík so sadou náhradných činidiel 633004 sada 161 Ekologický kufrík pre učebňu chémie má minimálne obsahovať materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka má byť pevný a vodotesný. Kufrík má obsahovať minimálne: 80 stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobnými vysvetleniami v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny štetec na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou dodávky má byť aj videomanuál pre prácu s ekologickým kufríkom v slovenskom jazyku a sada náhradných činidiel. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.3.21. Triedna sada laboratórneho skla 633006 sada 161 Triedna sada laboratórneho skla pre učebňu chémie má byť minimálne v zložení: súbor pre učiteľa 2x kadička vysoká s výlevkou  400ml, 1x kadička nízka s výlevkou  150ml, 1x kadička vysoká s výlevkou  250ml, 2x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 2x  banka s plochým dnom titračná 250 ml, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom,1x pipeta delená 10 ml, 2x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 2x valec odmerný vysoký 250 ml, 1x lievik, 1 ks byreta objem 25 ml, sklená tyčinka, stojan na min. 10 skúmaviek, 3 rôzne držiaky. Súbor pre 6 skupín žiakov:  12x kadička vysoká s výlevkou  400ml, 6x kadička nízka s výlevkou  150ml, 6x kadička vysoká s výlevkou  250ml, 12x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 12x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 12x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom,6x pipeta delená 10 ml, 12x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 12x valec odmerný vysoký 250 ml, 6x lievik,  6x sklená tyčinka, 6x stojan na min.10 skúmaviek. 6x tri rôzne držiaky. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.3.22. Triedna sada chemikálií 633006 sada 161 Triedna sada chemikálií pre učebňu chémie minimálne v zložení: 1l kyseliny chlorovodíkovej, 1l kyseliny ducičnej, 1l kyseliny sírovej, 500g hydroxidu sodného, 500g síranu meďnatého, 500g chloridu vápenatého, 500 g uhličitanu vápenatého,200 g železo práškové, 200 g hliník práškový, 200 g zinok granulovaný,  200g zinku práškového, 1l peroxidu vodíka, 50 g sodík, 200 g horčík práškový, 200 g síra, 200 g oxid manganičitý, 500 g hydroxid draselný, 500 g jodid draselný, 500 g uhličitan sodný, 500 g manganistan draselný, 1000 hydrogénuhličitan sodný, 1 l etanol, 500 g glukóza, 500 g fruktóza, 500 g škrob, 500 g kyselina citrónová. Súbor má obsahovať pomôcky pre jednu školu. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.3.23. Knižný fond + filmy pre chémiu 633009 súbor 161 Triedny súbor knižného fondu a filmov pre učebňu chémie má obsahovať minimálne: sadu 3 ks filmov na DVD s chemickou tématikov v celkovej dĺžke trvania minimálne 220 min, rozdelenej na pokusy, z ktorých žiadny nepresiahne 15 min. Obsah tém by mal byť minimálne: rýchlosť chemických reakcií, delenie zmesí, elektrolýza, kovy, nekovy, soli, oxidy, prírodné látky, syntetické látky, proces korózie.  25 ks Kartičiek Periodickej sústavy prvkov v slovenskom jazyku v min. rozmere A4, 12 ks Kniha chemických pokusov, min. počet strán 60, plnofarebná. Počet: 1 súbor / škola x 161 škôl
2.2.4. Zariadenie a vybavenie pre zapojené školy – odborná učebňa fyziky A1.1
2.2.4.1. Prenosný školský záznamník dát pre senzory – Data logger – pre fyziku 633004 ks 161 Prenosný školský záznamník dát (Data logger), pre učebňu fyziky.  Záznamník má byť kompatibilný so základnou sadou senzorov pre fyziku (položky 2.2.3.2) a minimálne má mať 4 analógové a 2 digitálne vstupy pre senzory,  zabudovaný mikrofón, integrovaný systém ovládania v slovenskom jazyku na spracovanie nameraných fyzikálnych veličín (teplota, hluk, tlak vzduchu, elektrické napätie, elektrický prúd, osvetlenie, magnetická indukcia, pH, sila, zrýchlenie, vlhkosť, koncentrácia O2, koncentrácia CO2) v tabuľkách a grafoch bez nutnosti použitia počítača. Súčasťou dodávky záznamníka majú byť minimálne 3 ks rôznych fyzikálnych senzorov  na meranie teploty, svetla a napätia a minimálne 3ks spojovacích káblikov, ako aj inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v digitálnej forme.  Je požadované, aby sledované a merané veličiny bolo možné zobrazovať a spracovávať priamo v záznamníku dát a tiež ich bolo možné archivovať po pripojení záznamníka k počítaču a ďalej s nimi pracovať.  Počet: 1 ks / škola x 161 škôl
2.2.4.2. Sada senzorov pre fyziku – základná – pre Data logger 633004 sada 161 Základná sada senzorov pre učebňu fyziku. Sada má byť kompatibilná s prenosným školským záznamníkom dát pre senzory (položka 2.2.3.1). Sada má minimálne obsahovať  senzory: 2ks senzor teploty, 1 ks senzor vzdialenosti, 3 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.4.3. Demonštračná súprava Termodynamika 633004 sada 161 Demonštračná súprava Termodynamika vrátane statívového stojana má byť využiteľná aj so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1). Súprava má obsahovať minimálne 40 komponentov a má umožňovať prezentovať minimálne tieto experimenty na šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.4.4. Sada propan butanových kahanov s príslušenstvom 633009 sada 161 Triedna sada propan-butánových kahanov pre učebňu fyziky. Sada má obsahovať minimálne 6 ks propan-butanových plynových horákov s ventilovou náhradnou náplňou s minimálne 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke a 6 ks Joulových kalorimetrov. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.4.5. Sada žiackych súprav Mechanika 633004 sada 161 Triedna sada žiackych súprav Mechanika pre 6 žiackych skupín má byť využiteľná aj so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1) a má obsahovať minimálne 6 ks súprav, pričom každá súprava má obsahovať minimálne 17 komponentov, ktoré majú  umožňiť vykonať minimálne tieto experimetny z Mechaniky: pôsobenie sily, meranie sily, silomer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej páky, dvojramenná páka, jednoramenná páka, mincier, pevná kladka, pohyblivá kladka, kladkovnica a kladkostroj, naklonená rovina. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.4.6. Fyzikálne autíčko – demo model 633004 ks 161 Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky. Fyzikálne autíčko má umožňiť meranie dĺžky telesa, má demonštrovať treciu silu, princíp rovnoramennej aj nerovnoramennej páky, jednoramennej páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rýchlosti, potenciálnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena polohovej energie na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Počet: 1ks / škola x 161 škôl
2.2.4.7. Žiacka edukačná súprava – Optika 633004 sada 644 Žiacka sada Optika pre skupinu žiakov má obsahovať minimálne 19 komponentov a má umožňovať  vykonať minimálne tieto experimenty: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Súprava má obsahovať minimálne 11 ks modelov optických komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, optický hranol, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, svetelný čln, sadu RGB filtrov,  sada minimálne 5 ks laminovaných pracovných listov magnetických formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku minimálne 22 úloh v slovenskom jazyku, a 1 ks zdroj 3 paralelných lúčov (1 x 532 nm, 2 x 635 nm) s elektronickým prepínaním predvolených lúčových pozícií. 3 lúčový zdroj musí spĺňať požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju treba predložiť vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov – splnenie požiadavky na zaradenie do triedy bezpečnosti 2  podľa STN EN 60825-1:2008-06, 1 ks napájací zdroj. Počet: 4 sady / škola x 161 škôl.
2.2.4.8. Laboratórny zdroj DC s príslušenstvom 633004 ks 805 Laboratórny školský zdroj AC/DC stabilizovaného napätia a prúdu pre učiteľa a 4 žiacke skupiny. Minimálne parametre: AC/DC školský zdroj s tromi integrovanými  zdrojmi napätia a prúdu, DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny  3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd max. 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV/ Počet: 5 ks / škola x 161 škôl.
2.2.4.9. Edukačná súprava učiteľ – Elektrina a Elektrostatika 633004 sada 161 Demonštračná súprava pre učiteľa má byť využiteľná so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1). Súprava má obsahovať minimálne 20 prístrojov a elektrických obvodov a má umožňovať prezentovať minimálne tieto experimenty:  sily medzi nabitými telesami, princíp elektroskopu, zásah elektrickým prúdom , elektrostatické experimenty, imitácia blesku, jednoduchý elektrický obvod, elektrický obvod s pevným a premenlivým spínačom, vodiče/nevodiče, elektrická vodivosť v kvapalinách, sériové a paralelné zapojenie, meranie napätia, meranie prúdu, elektrický odpor, tepelný účinok elektrického prúdu, elektromagnet, elektrický zvonček a pod. Súčasťou sady má byť aj eletkrický prístroj podľa Wimshursta s maximálnou dĺžkou iskier 70 mm, napätím maximálne 160 kV priemer kotúča min. 250 mm a rozmermi min. 350x200x390 mm. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.4.10. Žiacka edukačná súprava – Elektrina 633004 sada 644 Žiacka sada Elektrina pre skupinu žiakov má byť využiteľná aj so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1) a má obsahovať minimálne 10 komponentov, ktoré budú umožňovať vykonať minimálne tieto experimenty: zostavenie elektrického obvodu, elektrický obvod so spínačmi, vodič a nevodič, vedenie prúdu v kvapalinách, elektrický odpor, tepelný, magnetický a chemický efekt v elektrickom prúde, elektromagnet, sériové a paralelné spojenie elektrického obvodu. Súčasťou súpravy je požadovaný aj ručný generátor. Počet: 4 sady / škola x 161 škôl.
2.2.4.11. Sada žiackych edukačných súprav – Magnetizmus 633004 sada 161 Triedna sada súprav pre 4 skupiny žiakov a učiteľa má byť využiteľná so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1) a má obsahovať minimálne 5 ks súprav, pričom každá má obsahovať minimálne 10 magnetických streliek a 20 komponentov, pomocou ktorých má byť  možné vykonať minimálne tieto experimenty: magnetické materiály, sila magnetov, vzájomné pôsobenie magnetických polí, siločiary magnetického poľa, vznášanie magnetov, magnetické pole zeme, magnetický motor, polarizácia, model elektroskopu. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.4.12. Van de Graaffov generátor 633004 ks 161 Demonštračný prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri elektrostatických pokusoch. Minimálne požiadavky: prístroj má byť  elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor (napájacia jednotka 3 – 12 V) alebo ručné. Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300 kV a  maximálne 10 cm iskry. Priemer konduktorovej gule min. 27 cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa na stojane, elektrické pierka, 2 vodiče (100 cm), ochranné okuliare.  Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.4.13. Elektroskop 633004 ks 161 Demonštračný prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Prístroj má byť umiestnený v kovovej skrinke so zemniacou zdierkou, obojstranne zakrytý sklom, má mať priehľadnú orientačnú stupnicu do 4kV, minimálny rozmer skrinky má byť 170x100x210 mm. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.5. Zariadenie a vybavenie pre zapojené školy – odborná učebňa techniky A1.1
2.2.5.1. Súprava základných dielenských meradiel pre ZŠ 633006 sada 322 Súprava základných dielenských meradiel pre učebňu techniky má minimálne obsahovať 12 ks rôznych meradiel s minimálnou špecifikáciou: Meradlo oceľové neohybné: šírka 23 mm, hrúbka 0.8 mm, dĺžka 480 mm, Skladací meter drevený: min. 2 m, Zvinovací meter s protišmykovou gumou, začiatok metra obsahuje magnet, dĺžka min.2m, šírka min. 14 mm, Kružidlo rysovacie s tvrdenými hrotmi, min. 190 mm, Digitálny hĺbkomer s nosom: dieliky po 0.01 mm, rozsah min. 0-180 mm,  1 ks mikrometer v rozsahu 0-25 mm: dieliky po 0.01 mm, Uholník príložný pevný 200mm, Uholník príložný nastaviteľný: dve stupnice, šírka min 30mm, rozsah 0-180°, dĺžka min.700 mm,  Uhlomer s posuvným ramenom: rozsah 0-180, rozmer 130×250 mm, Meradlo posuvné digitálne: rozsah min.180 mm, rozlíšenie 0.01mm, presnosť 0.05 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah min. rozlíšenie 0.055 mm 190 mm, Dvojlúčový laser krížový, horizontálny a vertikálny lúč, statív k laseru. Počet: 2 sady / škola x 161 škôl.
2.2.5.2. Súprava základného dielenského ručného náradia 633006 sada 322 Sada základného dielenského ručného náradia má byť minimálne v zložení: 1x sada 5 ks pilníkov (dĺžka 200 mm, s rukoväťami), 1x sada 6 ks ihlových pilníkov (dĺžka 160 mm z toho brúsna čast v rozsahu 45 – 50 mm, typy: nožový, guľatý, polguľatý, plochý, 3- a 4-hranný), 1x sada 3 ks pilníkov na železo (300 mm, typy: guľatý, polguľatý, plochý), 1x sada 3ks rašpiel (dĺžka 250 mm), 1x sada 6 ks sekáčov (typy: priebojník 2.7×110 mm a 3.9×142 mm, sekáč 3.8×125 mm, sekáč 11×130 mm, sekáč 14.6×148 mm, jamkovač, 3×120 mm), 1x sada 3 ks rôznych profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, 1x sada 5 ks klieští v obale v zložení:  kombinované 125 mm, polguľaté rovné 125 mm, polguľaté rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm, štípacie bočné 115 mm, 1x  kladivo gumené a 1x kladivo kovové so sklolaminátovou rukoväťou (300 g), 1x sada klincov, 1x ochranná podložka, 1x oceľové nitovacie kliešte 255 mm, priemer 2.4-4.8mm, chrómované, 1x pákové nitovacie kliešte 280 mm, priemer do 4,8 mm (4 násadce), 1x sada 600 nitov v rozsahu 3.2 – 4.8 mm, 1x sada 6 ks ,priebojnikov a vyrážačov priebojníky 2-6x min. 110 mm, 1ks pílka gumenný povrch rúčky a rámu, 1ks pílka na kov, rukoväť z tvrdého plastu, 1ks pílka na drevo 300 mm, gumenný povrch rúčky, 1 ks plastová šablóna na rezanie uhlov  min. rozmer 290x140x65mm, 1 ks malá pílka. Príslušenstvo minimálne v zložení: 200 ks vrutov 13-5 x 50 mm, 300 ks skrutiek, matíc a podložiek M2x12 mm, 5 ks pílových listov na kov 300mm, 500 ks klincov rôzne druhy. Počet: 2 sady / škola x 161 škôl.
2.2.5.3. Súprava akumulátorových skrutkovačov 633006 sada 161 Súprava akumulátorového náradia pre učiteľa a 6 skupín žiakov. Súprava má minimálne obsahovať: 7 ks akumulátorový vŕtací skrutkovač s náhradným akumulátorom, nabíjačkou a prepravným kufríkom. Minimálne požadované parametre sú: voľnobežné otáčky od 0 do 1200 ot./min., min. 2 stupne, akumulátor: Nicd, min. 12 V/1,3 Ah, Max.krútiaci moment: pri tuhom spoji: 30 Nm, pri mäkkom spoji: 18 Nm, do ocele: 10 mm, do dreva: 25 mm, rozsah skľučovadla: min. od 1 do 9 mm, krútiaci moment nastaviteľný v min. 14-tich stupňoch s dvoma stupňami vŕtania, protišmykľavá rukoväť s gumovou vložkou, otáčanie doprava a doľava, mechanická 2-stupňová prevodovka. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.5.4. Súprava základného náradia pre elektroniku 633006 sada 805 Súprava základného ručného náradia pre elektroniku pre učiteľa a 4 skupiny žiakov. Súprava má obsahovať minimálne 7 ks skrutkovačov pre elektroniku: PH0-2, ploché: 2.5-5.5mm so skúšačkou v obale a 6 ks rôznych klieští pre elektroniku minimálne 1ks  kombinované 118 mm, 1 ks štiepacie bočné 110 mm, 1ks štiepacie čelné 111 mm, 1ks polguľaté rovné 120 mm, 1 ks polguľaté dlhé 148 mm, 1ks Odizolovacie 155 mm. Počet: 5 sád / škola x 161 škôl.
2.2.5.5. Mikro-spájkovačka 24 V s príslušenstvom 633004 sada 805 Mikrospájkovačka 24V pre učiteľa a 4 skupiny žiakov. Požadovaná je minimálne spájkovacia stanica s min. výkonom 9 W a regulovateľnou teplotou v rozsahu min. od 170°C do 380°C, napájacie napätie stanice 230V AC a napájacie napätie spájkovačky max. 24V, tvar hrotu je požadovaný kužeľový s priemerom 2mm, spájkovačka má mať krátky čas ohrevu a má byť vhodná pre školské prostredie. Sada základných pomôcok na spájkovanie má obsahovať minimálne: 250g spájkovacieho cínu hrúbky minimálne 1 mm, kolofóniu minimálne 50 g, 1 ks odsávačku s dĺžkou min. 178 mm, hmotnosťou max. 60 g, Počet: 5 sád / škola x 161 škôl
2.2.5.6. Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom 633006 sada 805 Sada nožníc na strihanie plechu s príslušenstvom pre učiteľa a 4 skupiny žiakov má minimálne obsahovať: 1ks nožníc na strihanie plechu s minimálnym prevodom do 1,1 mm a 1ks sady základného pozinkovaného materiálu rôznej hrúbky v rozmedzí od 0.55 mm do 0.7 mm, veľkosť min. 200 mm x 300 mm . Počet: 5 sád / škola x 161 škôl.
2.2.5.7. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom 633004 sada 161 Sada teplovzdušnej pištole a príslušenstva na zváranie plastov, sušenie, rozmrazovanie  a odstraňovanie starých náterov. Sada má minimálne obsahovať pištoľ s dvoma úrovňami výkonu – s minimálnym  výkonom 900 W a teplotou minimálne 330 °C. Druhá úroveň s minimálnym výkonom 1600 W a teplotou 500 °C, súčasťou sady majú byť minimálne 3 ks náhradné trysky, prenosný kufrík a 1 ks sady základného materiálu vhodného na úpravu teplovzdušnou pištoľou . Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.5.8 Zverák s príslušenstvom 633006 sada 322 Sada školských dielenských zverákov pre učiteľa a skupinu žiakov. Sada má minimálne obsahovať 1 ks otočný zverák s kovadlinou dĺžky min. 120mm aj s upevňovacími skrutkami a 1 ks zverák polohovací s max. dĺžkou čeľustí 75 mm a maximálnym rozostupom čeľustí 75 mm, pričom čeľuste majú byť chránené gumovými krytmi, 1ks zverák rýchloupínací s max. dĺžkou čeľustí 60mm, 2 ks svorky stolárske, 2ks svorky zámočnícke, 2 ks svorky rýchloupínacie. Počet: 2 sady / škola x 161 škôl.
2.2.5.9. Nákova s príslušenstvom 633006 sada 483 Sada školskej kováčskej nákovy pre učiteľa a 2 skupiny žiakov. Sada má obsahovať minimálne 1 ks nákovy z jedného kusa železa, s hmotnosťou minimálne 5 kg, jedným hrotom, 1ks kováčskeho kladiva, 1ks kováčskych kliešťí a základný materiál na kovanie. Počet: 3 sady / škola x 161 škôl.
2.2.5.10. Zostava pre elektrinu a magnetizmus – (žiacka verzia) 633009 sada 805 Zostava má obsahovať minimálne 40 komponentov na objavenie spojitosti medzi elektrinou a magnetizmom, má umožňovať precvičiť  minimálne 80 rôznych elektromagnetických zostáv. Počet: 5 sád / škola x 161 škôl.
2.2.5.11. Univerzálny merací prístroj pre elektrinu (sada) 633004 sada 805 Sada univerzálnych meracích prístrojov pre učiteľa a 4 skupiny žiakov na meranie napätia a prúdu. Požadované sú analógové prístroje so zrkadlovou stupnicou, pohyblivým ukazovateľom a prepínačom pre výber rozsahu, vhodné pre školské prostredie.  Minimálne rozsahy sú požadované : od AC 10 mA do 10 A; DC: od 100 µA so 10 A; presnosť: AC: 2 %, DC: 1 .5 %; frekvencia: od 45 do 400 Hz; poistky: 3 A/500 V; 10 A/500 V, žiaden rozmer prístrojov nemá presiahnuť 170mm, maximálna hmotnosť má byť  430g, 4mm konektroy, vodotesné prístroje s dvojitou izoláciou. Počet: 5 sád / škola x 161 škôl
2.2.5.12. Merač spotreby el. energie 633004 ks 161 Merač spotreby elektrickej energie mý byť demonštračný prístroj s LCD displejom, 3 funkcionálnymi tlačidlami a možnosťou nastavenia jednotkovej ceny, vhodný na pripojenie do elektrockej zásuvky na maximálne 230V/16A. Prístroj má byť možné použiť pre dve tarify. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.5.13. Elektro demonštračná sada 633004 sada 161 Demonštračná sada má slúžiť  na zobrazenie pokusov súvisiacich s elektrinou a magnetizmom. Sada má obsahovať minimálne 20 rôznych komponentov, umožňujúcich vykonanie minimálne 40 rôznych experimentov s témami: tepelná energia z elektrickej energie, práca a výkon, elektromagnetizmus, kinetická energia z elektrickej energie, elektromagnetická indukcia, pôsobenie síl medzi nabitými telesami, ochrana zdravia človeka pred pôsobením elektromagnetických síl. Súčasťou stavebnice je sada spojovacích vodičov so stojanom. Požadovaný je videomanuál v slovenskom jayzku. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.5.14. Demonštračný model alternátora – rozoberateľný 633004 ks 161 Demonštračný 3D model, má byť umiestnený na podložke,  s možnosťou upevnenia na stenu alebo umiestnenia na pracovný stôl, s popismi v slovenskom jazyku. Minimálny rozmer 30x30x10 cm. Model musí byť upravený pre jednoduchú montáž a demontáž. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.5.15. Demonštračný model WC splachovača – rozoberateľný 633004 ks 161 Demonštračný 3D model, má byť umiestnený na podložke, s možnosťou upevnenia na stenu alebo umiestnenia na pracovný stôl, s popismi v slovenskom jazyku. Minimálny rozmer 30x30x10 cm. Model musí byť upravený pre jednoduchú montáž a demontáž. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.5.16. Demonštračný model vodovodného sifónu – rozoberateľný 633004 ks 161 Demonštračný 3D model, má byť umiestnený na podložke, s možnosťou upevnenia na stenu alebo umiestnenia na pracovný stôl, s popismi v slovenskom jazyku. Minimálny rozmer 30x30x10 cm. Model musí byť upravený pre jednoduchú montáž a demontáž. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.5.17. Súprava na nácvik pravouhlého premietania 633004 sada 161 Súprava pre učiteľa a žiakov obsahujúca minimálne 2x rohové zrkadlo s drevený, stojanom, 2x sadu vzorov s minimálne 10-timi úlohami na kontrolu pravouhlého premietania na kartičkách, 2x sadu odrážajúcich vzorov pre pravouhlé premietanie obsahujúcu minimálne 200 ks drevených tvarov v piatich farbách. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.5.18. Stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie 633009 ks 161 Súprava  na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Má obsahovať minimálne:  veľkú vrtuľu a  malú vrtuľu na veternú energiu, solárny článok, nádoby na vodu so zvonom na vodík a zvonom na kyslík, elektrolyzér a palivový článok, LED diódy na overenie prítomnosti energie, prepojovacie členy, hadičky, stojan na vrtuľu, držiak na malú vrtuľu. Popisy častí a návod v Slovenskom jazyku. Pomocou súpravy má byť možné vytvoriť minimálne 11 rôznych experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke. Príslušenstvo má minimálne obsahovať: 1 l destilovaná voda, 1 ks sadu prepojovacích káblov Počet: 1 ks / škola x 161 škôl.
2.2.5.19. Vodoinštalačné zariadenie v kufríku 633009 sada 161 Demonštračný model vodovodného systému.  Stavebnica má obsahovať : odstredivé čerpadlo s motorom, tubu a káble, vodnú nádrž, trojnožku a tyčinku, stúpacie potrubie s dvoma kohútikmi, vodárenskú vežu so stúpacím potrubím, zdroj energie s batériami, plastový kontajner na vodu, sušič, prierezový model vodovodného kohútika. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.5.20. Zostavy základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov 633009 sada 161 Zostava na demonštráciu základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov (druhy, podstata, smer otáčania, hnacie a hnané koleso, atď.). Súprava má obsahovať minimálne 10 ks modelov rôznych strojov, jednoduchých mechanizmov, jednoduchú zostavu na demonštráciu vodného a vzduchového pohonu, 3 motory v reze a 11 ks rôznych modelov pohonov a prevodov v reze. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.5.21. Súprava mini-eko vodíkové autíčko 633004 sada 161 Zmenšený model autíčka na vodíkový pohon. Vodík má byť vyrábaný pomocou vodíkovej stanice, ktorá má rozkladať čistú destilovanú vodu na vodík a kyslík pomocou elektrolyzéra a cez hadičku má byť dodávaný do gumenej nádrže umiestnenej v autíčku. Energia na premena vodíka sa má získavať zo solárneho panela alebo batérií. Pohyb autíčka má byť zabezpečený cez elektromotor, ktorý má získavať energiu z PEM palivového článku vytváranú pri premene vodíka na vodu. Súprava má obsahovať vodíkovú stanicu, autíčko s palivovým článkom, solárny panel, diaľkové ovládanie.   Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.5.22. Hlukomer 633004 ks 161 Prístroj detekujúci škodlivosť hluku. Má zaznamenávať a vyhodnocovať hladinu hluku v priestore. Prístroj má byť v prevedí, aby tvár na displeji sa buď usmievala (zelené LED), keď je úroveň hluku v norme, ale bola smutná (červené LED) keď je hluk v priestore nad hygienický limit. Počet: 1 ks / škola x 161 škôl
2.2.5.23. Sada nástenných tabúľ pre polytechniku 633009 sada 161 Súbor minimálne 9 ks lineárnych učebných pomôcok znázorňujúcich jednotlivé prvoky a ich vzájomnú funkčnosť v rámci systému automatizačnej a zabezpečovacej techniky v domácnosti. Minimálny požadovaný rozmer má byť 110 x 140 cm, povrch má byť laminovaný a  sada má byť dodaná so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (Obsiahnuté témy minimálne: Zabezpečovacie prvky v domácnosti, Regulácia spotreby vody v domácnosti a Regulácia spotreby elektriny v domácnosti, Ústredné kúrenie, Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie, Nízkoenergetické domy, Dovoz zemného plynu, Rozvod plynu v domácnostiach, Revízne postupy ) Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.
2.2.5.24. Stavebnica na obrábanie dreva (vrátane sady základného spotr. materiálu) 633004 sada 483 Stavebnica na obrábanie dreva s príslušenstvom pre skupinu žiakov. Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 8 variant rôznych zariadení na obrábanie dreva, pričom to musia byť minimálne sústruh, pílka a obrusovačka, požadovaný motor s otáčkami  minimálne20 000 ot./min., Požadované špecifikácie a príslušenstvo sústruha sú:  minimálna vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu minimálne  50-120 mm, pohyb čepeľe lupienkovej pílky z bezpečnostných dôvodov max. 6 mm, rozmery obrábacieho stolíka minimálne 70×80 mm, otočný strediaci hrot, stabilizačné dosky, lupienkové pílky,upínacie klieštiny, stolík na lupienkovú pílku, sane, zverák, podpora pre nástroj, hnací remeň, kryt remeňa, motor, 2 ks medzikus, skrutkovač, frézka, vrták, dlátko, brúsny papier, výstredník, priečny a pozdĺžny posuv, trojčeľusťové skľučovadlo, Zdroj 12V, držiak nástroja, nástrojová brúska s brúsnym kotúčom, ochranné okuliare, 10 ks náhradné lupienkové pílky, základová doska vrátane háčikov na uchytenie a protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, upínacie klieštiny, kovový podstavec pod dlátko. K stavebnici je potrebné dodať aj prehľadný úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na obrábanie, s vekom a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s vnútorným odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou min. 25 cm. Súčasťou stavebnice má byť videomanuál v slovenskom jazyku, 30 ks preglejky z topoľa (min. A4 formát), 30 ks valčekov z lipového dreva min. 20×90 mm, 100 ks paličiek z bukového dreva  min. 6×100 mm, 15 ks polotovarov na výrobu soľničky min. 40×90 mm, 30 ks drevené lištičky  min 100 mm. Počet: 3 sady / škola x 161 škôl.
2.2.5.25. Stavebnica na obrábanie kovov (vrátane sady základného spotr. materiálu) 633004 sada 322 Stavebnica na obrábanie kovu a iných materiálov s príslušenstvom pre skupinu žiakov. Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 3 variant rôznych zariadení na obrábanie mäkkých kovov. Minimálne je požadované, aby bola na sústruhu vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 40 -70 mm, pracovná plocha frézky má byť minimálne 140x30x30 mm, motor s otáčkami minimálne 20 000 ot.min. Požadované je, aby z komponentov bolo možné zostaviť min. horizontálnu a vertikálnu frézku a sústruh. Požadované špecifikácie a príslušenstvo stavebice má byť: remeň, kryt remeňa, motor, trojčeľusťové skľučovadlo, pozdĺžny posuv, koník, držiak nástroja, stabilizačné platne, krížový posuv, skrutkovač, klieština, uťahovák klieštin, fréza, sane, kovový medzikus, otočný strediaci hrot, podložky na nastavenie nástroja, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky a zdroj, nástrojová brúska s brúsnym kotúčom, kovový zverák, ochranné okuliare, základová doska vrátane háčikov na uchytenie a protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, 10 ks náhradné lupienkové pílky, kovový podstavec pod dlátko, rozširujúci set umožňujúci postaviť stroje na obrábanie dreva ( lupienková pílka + ručná brúska, klieštiny a dlátko). K stavebnici je potrebné dodať aj prehľadný úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na obrábanie, s vekom a svorkami(klipsňami) na zatvorenie veka, s vnútorným odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou min. 25 cm. Súčasťou príslušenstva má byť videomanuál v slovenskom jazyku a dielenská sada základného materiálu minimálne v zložení: 15 ks hliníkový valček 10×80 mm, 15 ks umelý kameň 40×40 mm, 30 ks farebný akryl min. 30×30 mm, Počet: 2 sady / škola x 161 škôl.
2.2.5.26. Vzorkovnice základných druhov technických materiálov 633006 sada 161 Vzorkovnice majú obsahovať vzorky minimálne piatich základných druhov technických materiálov (minimálne základné kovy, drevo a plast). Rozmery vzoriek by mali byť minimálne  50x50x5mm pre kovy a 50x50x10mm pre ostatné vzorky, s vyznačením mernej hmotnosti a názvu materiálu na vzorke. Každá vzorkovnica má obsahovať minimálne 5 rôznych druhov technického materiálu. Súbory vzorkovníc majú byť uložené v prenosnom obale. Počet: 1 sada / škola x 161 škôl.

Zoznam dodaných pomôcok na Fyziku, Techniku, Biológiu a chémiu vybraným základným školám

v rámci Bratislavského samosprávneho kraja:
2.2.3.2. Mikroskop pre žiaka 633004 ks 128 Žiacky monokulárny mikroskop pre skupinu žiakov, s maximálnym zväčšením 400x a minimálne s  revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, s napájaním 230V (AC ) – USB adaptér, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý má byť súčasťou dodávky. Minimálne požadované príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných preparátov, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka. Počet: 8 ks / škola x 16 škôl.
2.2.3.3. Súbor obrazov na biológiu 633009 súbor 16 Súbor minimálne 3 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom min. 100 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie a s prídavnými kartičkami k obrazom. (Obsiahnuté témy minimálne: Človek,  Rastliny, Živočíchy, Neživá Príroda) Počet: 1 súbor / škola x 16 škôl.
2.2.3.4. Modely trojrozmerné skladacie pre biológiu – botaniku (demonštračné) 633009 sada 16 Triedna sada6 ks demonštračných 3D modelov na biológiu – časť botanika, minimálne v zložení: kvet zemiaka, kvet jablone, kvet čerešne, kvet tulipánu, kvet repky olejnej, model rastlinnej bunky. Každý z modelov má byť z odolného plastu, vhodnom pre školské prostredie, minimálne v trojnásobnom a väčšom prevedení, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.3.5. Modely trojrozmerné skladacie pre biológiu – zoológia (demonštračné) 633009 sada 16 Triedna sada 26 ks demonštračných 3D modelov na biológiu – časť zoológia, minimálne v zložení: zmija,, zajac, žaba, potkan, jašterica, model živočíšnej bunky,  15 rôznych bezstavovcov a 5 rôznych stavovcov.  Každý z modelov má byť v priehľadnom obale (napr. plast alebo akrylát), vhodnom pre školské prostredie, minimálne v životnej veľkosti alebo väčšie a s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.  Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.3.6. Súbor zbierky prírodnín – neživá príroda 633009 sada 16 Triedna sada zložená z prírodnín s témou „Skameneliny, Horminy a Minerály“, pričom sada má obsahovať minimálne 3 ks Set 12 ks skamenelín a 1 ks Set 60 ks hornín a minerálov rôzneho geologického pôvodu. Všetky skameneliny, minerály a horniny majú byť  uložené v prepravnom obale s vnútornými priehradkami a majú obsahovať názvy jednotlivých prírodnin v slovenskom jazyku.  Počet: 1 sada / škola x 16 škôl
2.2.3.7. Resuscitačná figurína na CPR 633009 ks 16 Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou minimálne 11″. Ovládanie figuríny má byť v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie má byť možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať aj na pc. Figurína musí umožňovať testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Minimálne požiadavky na funkčnosť figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.3.8. Kostra človeka – model 633009 ks 16 Demonštračný model ľudskej kostry v životnej veľkosti na biológiu – časť anatómia. Model má byť z odolného hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra má byť pohyblivá v kĺboch, paže a nohy majú byť odnímateľné. Model má obsahovať nervové vetvy, vertebrálne tepny, herniáciu lumbárnych invertebrálnych diskov. Lebka má mať pohyblivú sánku, prierez vo vrchnej časti a 3 odnímateľné spodné zuby. Výška modelu min. 180 cm, dodávaná so stojanom na kolieskach. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.3.9. Súbory preparátov 633009 súbor 16 Triedny súbor preparátov pre učiteľa a 12 dvojíc žiakov. Triedny súbor má obsahovať minimálne 13 sád preparátov s témou Ľudské telo, 13 sád preparátov s témou Rozmnožovanie rastlín, 13 sád preparátov s témou „Vedecké vyučovanie“, 13 sád preparátov s témou Parazity, 13 sád preparátov s témou Bezstavovce a hmyz a 13 sád preparátov s témou Život vo vode. Každá sada má obsahovať minimálne 10 ks rôznych jednotlivých preparátov z požadovaných tém. Minimálny počet jednotlivých preparátov v jednom triednom súbore je 780 ks. Počet: 1 súbor / škola x 16 škôl.
2.2.3.10. Súbor žiackych sád na zhotovenie preparátov (vrátane náhradných komponentov) 633006 súbor 16 Triedny súbor sád na zhotovenie preparátov pre učiteľa a 12 dvojíc žiakov. Triedny súbor má obsahovať minimálne 13 ks sád, pričom každá sada má obsahovať minimálne 7 ks rôznych preparačných nástrojov ( t.j. pinzetu, nožnice, oblý skalpel, stierku, preparačnú ihlu, pipetu, paličku). Náhradné komponenty pre triednu sadu by mali obsahovať minimálne 50 ks podložné sklíčka, 100 ks krycie sklíčka a  plastový box pre uskladnenie sklíčok (min pre 50 ks) Počet: 1 súbor / škola x 16 škôl.
2.2.3.11. Súbor lúp na pozorovanie prírody 633006 súbor 16 Triedny súbor lúp na pozorovanie prírody pre učiteľa a 24 žiakov. Jeden súbor má obsahovať minimálne 25 ks lúp, s minimálne dvojnásobným zväčšením, výškou min. 60 mm a priemerom objektívu minimálne 40 mmna pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a hornín. Celý súbor má byť dodaný v prenosnom obale. Počet: 1 súbor / škola x 16 škôl.
2.2.3.12. Triedna sada planktónových sietí 633006 súbor 16 Triedna sada planktónových sietí pre učiteľa a 6 skupín žiakov.  Jedna triedna sada má obsahovať minimálne 7 ks sád planktónových sietí na pozorovanie života vo vode, pričom každá sada má obsahovať minimálne 6 ks rôznych komponentov (sieť s rúčkou dlhou min. 50cm, nádobu na pozorovanie so zväčšovacím sklom, štetec, podložku, pinzetu, zrkadlo a nádobku s mierkou). Materiál odolný plast vhodný pre školské prostredie. Počet: 1 súbor / škola x 16 škôl.
2.2.3.13. Knižný fond + filmy pre biológiu 633009 súbor 16 Triedny súbor knižného fondu a filmov pre učebňu biológie má obsahovať minimálne: 6 ks filmov na DVD v slovenskom jazyku s témou živej a neživej prírody (napr. Pohoria, Rieky, Človek, Rastliny, Zvieratá, Vesmír). Knižný fond by mal obsahovať minimálne: 65 ks Pracovných zošitov s témou Biológia na praktické úlohy pre učiteľa a 12 dvojích žiakov (v zložení minimálne: 13 ks pre 5. ročník, 13 ks pre 6. ročník, 13 ks pre 7. ročník, 13ks pre 8. ročník a 13 ks pre 9. ročník) a 10 ks Encyklopédií a Atlasov s témou Biológia (živá a neživá príroda) – plnofarebné, v slovenskom jazyku, v pevnej väzbe, Počet: 1 súbor / škola x 16 škôl.
2.2.3.14. Digitálna váha školská 633004 ks 80 Digitálna váha školská má byť minimálne s digitálnu obrazovkou pre odčítavanie hodnôt a hermeticky zaliatou klávesnicou pre ochranu pred rozliatou kvapalinou. Váhové jednotky majú byť minimálne gramy (g), má mať funkciu prepočítavania hmotnosti, funkciu automatického vypnutia po max. 5 minútach nepoužívania, má byť napájaná z externého adaptéra, ktorý má byť súčasťou balenia alebo má pracovať s maximálne 9V batériou. Minimálny rozsah váženia má byť 500g, stupnica po 0,1g. Súčasťou balenia má byť sada závaží. Počet: 5 ks / škola x 16 škôl.
2.2.3.15. Stojan laboratórny s príslušenstvom 633004 sada 80 Sada laboratórneho stojanu s príslušenstvom pre učiteľa a 4 skupiny žiakov má obsahovať minimálne 3 rôzne kruhy na varenie s priemermi 70, 100 a 130mm, 2 rôzne držiaky na chladič napr. veľký a malý, 1 držiak bez svorky a 6 dvojitých svoriek, kovovú základňu, základovú tyč s výškou min. 750 mm, 1  sieťku pod kahan min. 120×120 mm s keramickou vrstvou. Počet: 5 sád / škola x 16 škôl
2.2.3.16. Liehový kahan s príslušenstvom 633004 sada 80 Sada liehového kahanu s príslušenstvom pre učiteľa a 4 skupiny žiakov. Minimálna požiadavka na obsah sady je: 1 ks liehový kahan s kapacitou minimálne 250ml, hrúbku skla minimálne 1,8 mm, 1ks laboratórna trojnožka so sieťkou nad kahan, 400 ml liehu. Počet: 5 sád / škola x 16 škôl.
2.2.3.17. Súbor nástenných tabúl na chémiu 633009 súbor 16 Súbor minimálne 3 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom min. 100 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (obsiahnuté témy minimálne: Periodická sústava prvkov, Pokyny na prácu v laboratóriu, Názvoslovie) Počet: 1 súbor / škola x 16 škôl.
2.2.3.18. Plastové modely trojrozmerné pre chémiu (demonštračné) 633009 sada 16 Triedna sada 8 ks demonštračných 3D modelov na chémiu minimálne v zložení:  4 x anorganická chémia, 4 x organická chémia. Každý z modelov má byť z odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.3.19. Mini pH tester (vrátane kalibračných roztokov) 633004 sada 80 Mini pH tester pre učiteľa a 4 skupiny žiakov má byť minimálne: presný pH-meter s veľkým displejom na zaistenie pohodlného odčítania výsledkov, s rozsahom merania min. 0,00 až 14,00 pH, rozlíšením 0.01 pH, presnosťou: ± 0,2 pH, automatickou kalibráciou, vrátane elektródy HI 1270. Súčasťou príslušenstva má byť:  minimálne 250 ml kalibračného roztoku pH 4, 250 ml kalibračného roztoku pH7, 250ml roztoku na uskladnenie pH metra. Požadovaná doba nepretržitej prevádzky je min. 3000 hodín. Počet: 5 sád / škola x 16 škôl.
2.2.3.20. Prenosný ekologický kufrík so sadou náhradných činidiel 633004 sada 16 Ekologický kufrík pre učebňu chémie má minimálne obsahovať materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka má byť pevný a vodotesný. Kufrík má obsahovať minimálne: 80 stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobnými vysvetleniami v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny štetec na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou dodávky má byť aj videomanuál pre prácu s ekologickým kufríkom v slovenskom jazyku a sada náhradných činidiel. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.3.21. Triedna sada laboratórneho skla 633006 sada 16 Triedna sada laboratórneho skla pre učebňu chémie má byť minimálne v zložení: súbor pre učiteľa 2x kadička vysoká s výlevkou  400ml, 1x kadička nízka s výlevkou  150ml, 1x kadička vysoká s výlevkou  250ml, 2x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 2x  banka s plochým dnom titračná 250 ml, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom,1x pipeta delená 10 ml, 2x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 2x valec odmerný vysoký 250 ml, 1x lievik, 1 ks byreta objem 25 ml, sklená tyčinka, stojan na min. 10 skúmaviek, 3 rôzne držiaky. Súbor pre 6 skupín žiakov:  12x kadička vysoká s výlevkou  400ml, 6x kadička nízka s výlevkou  150ml, 6x kadička vysoká s výlevkou  250ml, 12x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 12x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 12x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom,6x pipeta delená 10 ml, 12x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 12x valec odmerný vysoký 250 ml, 6x lievik,  6x sklená tyčinka, 6x stojan na min.10 skúmaviek. 6x tri rôzne držiaky. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.3.22. Triedna sada chemikálií 633006 sada 16 Triedna sada chemikálií pre učebňu chémie minimálne v zložení: 1l kyseliny chlorovodíkovej, 1l kyseliny ducičnej, 1l kyseliny sírovej, 500g hydroxidu sodného, 500g síranu meďnatého, 500g chloridu vápenatého, 500 g uhličitanu vápenatého,200 g železo práškové, 200 g hliník práškový, 200 g zinok granulovaný,  200g zinku práškového, 1l peroxidu vodíka, 50 g sodík, 200 g horčík práškový, 200 g síra, 200 g oxid manganičitý, 500 g hydroxid draselný, 500 g jodid draselný, 500 g uhličitan sodný, 500 g manganistan draselný, 1000 hydrogénuhličitan sodný, 1 l etanol, 500 g glukóza, 500 g fruktóza, 500 g škrob, 500 g kyselina citrónová. Súbor má obsahovať pomôcky pre jednu školu. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.3.23. Knižný fond + filmy pre chémiu 633009 súbor 16 Triedny súbor knižného fondu a filmov pre učebňu chémie má obsahovať minimálne: sadu 3 ks filmov na DVD s chemickou tématikov v celkovej dĺžke trvania minimálne 220 min, rozdelenej na pokusy, z ktorých žiadny nepresiahne 15 min. Obsah tém by mal byť minimálne: rýchlosť chemických reakcií, delenie zmesí, elektrolýza, kovy, nekovy, soli, oxidy, prírodné látky, syntetické látky, proces korózie.  25 ks Kartičiek Periodickej sústavy prvkov v slovenskom jazyku v min. rozmere A4, 12 ks Kniha chemických pokusov, min. počet strán 60, plnofarebná. Počet: 1 súbor / škola x 16 škôl
2.2.4. Zariadenie a vybavenie pre zapojené školy – odborná učebňa fyziky A1.1
2.2.4.1. Prenosný školský záznamník dát pre senzory – Data logger – pre fyziku 633004 ks 16 Prenosný školský záznamník dát (Data logger), pre učebňu fyziky.  Záznamník má byť kompatibilný so základnou sadou senzorov pre fyziku (položky 2.2.3.2) a minimálne má mať 4 analógové a 2 digitálne vstupy pre senzory,  zabudovaný mikrofón, integrovaný systém ovládania v slovenskom jazyku na spracovanie nameraných fyzikálnych veličín (teplota, hluk, tlak vzduchu, elektrické napätie, elektrický prúd, osvetlenie, magnetická indukcia, pH, sila, zrýchlenie, vlhkosť, koncentrácia O2, koncentrácia CO2) v tabuľkách a grafoch bez nutnosti použitia počítača. Súčasťou dodávky záznamníka majú byť minimálne 3 ks rôznych fyzikálnych senzorov  na meranie teploty, svetla a napätia a minimálne 3ks spojovacích káblikov, ako aj inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v digitálnej forme.  Je požadované, aby sledované a merané veličiny bolo možné zobrazovať a spracovávať priamo v záznamníku dát a tiež ich bolo možné archivovať po pripojení záznamníka k počítaču a ďalej s nimi pracovať.  Počet: 1 ks / škola x 16 škôl
2.2.4.2. Sada senzorov pre fyziku – základná – pre Data logger 633004 sada 16 Základná sada senzorov pre učebňu fyziku. Sada má byť kompatibilná s prenosným školským záznamníkom dát pre senzory (položka 2.2.3.1). Sada má minimálne obsahovať  senzory: 2ks senzor teploty, 1 ks senzor vzdialenosti, 3 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.4.3. Demonštračná súprava Termodynamika 633004 sada 16 Demonštračná súprava Termodynamika vrátane statívového stojana má byť využiteľná aj so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1). Súprava má obsahovať minimálne 40 komponentov a má umožňovať prezentovať minimálne tieto experimenty na šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.4.4. Sada propan butanových kahanov s príslušenstvom 633009 sada 16 Triedna sada propan-butánových kahanov pre učebňu fyziky. Sada má obsahovať minimálne 6 ks propan-butanových plynových horákov s ventilovou náhradnou náplňou s minimálne 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke a 6 ks Joulových kalorimetrov. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.4.5. Sada žiackych súprav Mechanika 633004 sada 16 Triedna sada žiackych súprav Mechanika pre 6 žiackych skupín má byť využiteľná aj so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1) a má obsahovať minimálne 6 ks súprav, pričom každá súprava má obsahovať minimálne 17 komponentov, ktoré majú  umožňiť vykonať minimálne tieto experimetny z Mechaniky: pôsobenie sily, meranie sily, silomer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej páky, dvojramenná páka, jednoramenná páka, mincier, pevná kladka, pohyblivá kladka, kladkovnica a kladkostroj, naklonená rovina. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.4.6. Fyzikálne autíčko – demo model 633004 ks 16 Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky. Fyzikálne autíčko má umožňiť meranie dĺžky telesa, má demonštrovať treciu silu, princíp rovnoramennej aj nerovnoramennej páky, jednoramennej páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rýchlosti, potenciálnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena polohovej energie na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Počet: 1ks / škola x 16 škôl
2.2.4.7. Žiacka edukačná súprava – Optika 633004 sada 64 Žiacka sada Optika pre skupinu žiakov má obsahovať minimálne 19 komponentov a má umožňovať  vykonať minimálne tieto experimenty: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Súprava má obsahovať minimálne 11 ks modelov optických komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, optický hranol, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, svetelný čln, sadu RGB filtrov,  sada minimálne 5 ks laminovaných pracovných listov magnetických formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku minimálne 22 úloh v slovenskom jazyku, a 1 ks zdroj 3 paralelných lúčov (1 x 532 nm, 2 x 635 nm) s elektronickým prepínaním predvolených lúčových pozícií. 3 lúčový zdroj musí spĺňať požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju treba predložiť vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov – splnenie požiadavky na zaradenie do triedy bezpečnosti 2  podľa STN EN 60825-1:2008-06, 1 ks napájací zdroj. Počet: 4 sady / škola x 16 škôl.
2.2.4.8. Laboratórny zdroj DC s príslušenstvom 633004 ks 80 Laboratórny školský zdroj AC/DC stabilizovaného napätia a prúdu pre učiteľa a 4 žiacke skupiny. Minimálne parametre: AC/DC školský zdroj s tromi integrovanými  zdrojmi napätia a prúdu, DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny  3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd max. 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV/ Počet: 5 ks / škola x 16 škôl.
2.2.4.9. Edukačná súprava učiteľ – Elektrina a Elektrostatika 633004 sada 16 Demonštračná súprava pre učiteľa má byť využiteľná so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1). Súprava má obsahovať minimálne 20 prístrojov a elektrických obvodov a má umožňovať prezentovať minimálne tieto experimenty:  sily medzi nabitými telesami, princíp elektroskopu, zásah elektrickým prúdom , elektrostatické experimenty, imitácia blesku, jednoduchý elektrický obvod, elektrický obvod s pevným a premenlivým spínačom, vodiče/nevodiče, elektrická vodivosť v kvapalinách, sériové a paralelné zapojenie, meranie napätia, meranie prúdu, elektrický odpor, tepelný účinok elektrického prúdu, elektromagnet, elektrický zvonček a pod. Súčasťou sady má byť aj eletkrický prístroj podľa Wimshursta s maximálnou dĺžkou iskier 70 mm, napätím maximálne 160 kV priemer kotúča min. 250 mm a rozmermi min. 350x200x390 mm. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.4.10. Žiacka edukačná súprava – Elektrina 633004 sada 64 Žiacka sada Elektrina pre skupinu žiakov má byť využiteľná aj so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1) a má obsahovať minimálne 10 komponentov, ktoré budú umožňovať vykonať minimálne tieto experimenty: zostavenie elektrického obvodu, elektrický obvod so spínačmi, vodič a nevodič, vedenie prúdu v kvapalinách, elektrický odpor, tepelný, magnetický a chemický efekt v elektrickom prúde, elektromagnet, sériové a paralelné spojenie elektrického obvodu. Súčasťou súpravy je požadovaný aj ručný generátor. Počet: 4 sady / škola x 16 škôl.
2.2.4.11. Sada žiackych edukačných súprav – Magnetizmus 633004 sada 16 Triedna sada súprav pre 4 skupiny žiakov a učiteľa má byť využiteľná so školským záznamníkom dát pre senzory – Data loggerom (položka 2.2.3.1) a má obsahovať minimálne 5 ks súprav, pričom každá má obsahovať minimálne 10 magnetických streliek a 20 komponentov, pomocou ktorých má byť  možné vykonať minimálne tieto experimenty: magnetické materiály, sila magnetov, vzájomné pôsobenie magnetických polí, siločiary magnetického poľa, vznášanie magnetov, magnetické pole zeme, magnetický motor, polarizácia, model elektroskopu. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.4.12. Van de Graaffov generátor 633004 ks 16 Demonštračný prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri elektrostatických pokusoch. Minimálne požiadavky: prístroj má byť  elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor (napájacia jednotka 3 – 12 V) alebo ručné. Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300 kV a  maximálne 10 cm iskry. Priemer konduktorovej gule min. 27 cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa na stojane, elektrické pierka, 2 vodiče (100 cm), ochranné okuliare.  Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.4.13. Elektroskop 633004 ks 16 Demonštračný prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Prístroj má byť umiestnený v kovovej skrinke so zemniacou zdierkou, obojstranne zakrytý sklom, má mať priehľadnú orientačnú stupnicu a minimálny rozmer skrinky má byť 170x100x210 mm. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.5. Zariadenie a vybavenie pre zapojené školy – odborná učebňa techniky A1.1
2.2.5.1. Súprava základných dielenských meradiel pre ZŠ 633006 sada 32 Súprava základných dielenských meradiel pre učebňu techniky má minimálne obsahovať 12 ks rôznych meradiel s minimálnou špecifikáciou: Meradlo oceľové neohybné: šírka 23 mm, hrúbka 0.8 mm, dĺžka 480 mm, Skladací meter drevený: min. 2 m, Zvinovací meter s protišmykovou gumou, začiatok metra obsahuje magnet, dĺžka min.2m, šírka min. 14 mm, Kružidlo rysovacie s tvrdenými hrotmi, min. 190 mm, Digitálny hĺbkomer s nosom: dieliky po 0.01 mm, rozsah min. 0-180 mm,  1 ks mikrometer v rozsahu 0-50 mm: dieliky po 0.01 mm, Uholník príložný pevný 200mm, Uholník príložný nastaviteľný: dve stupnice, šírka min 30mm, rozsah 0-180°, dĺžka min.700 mm,  Uhlomer s posuvným ramenom: rozsah 0-180, rozmer 130×250 mm, Meradlo posuvné digitálne: rozsah min.180 mm, rozlíšenie 0.01mm, presnosť 0.05 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah min. rozlíšenie 0.055 mm 190 mm, Dvojlúčový laser krížový, horizontálny a vertikálny lúč, statív k laseru. Počet: 2 sady / škola x 16 škôl.
2.2.5.2. Súprava základného dielenského ručného náradia 633006 sada 32 Sada základného dielenského ručného náradia má byť minimálne v zložení: 1x sada 5 ks pilníkov (dĺžka 200 mm, s rukoväťami), 1x sada 6 ks ihlových pilníkov (dĺžka 160 mm z toho brúsna čast v rozsahu 45 – 50 mm, typy: nožový, guľatý, polguľatý, plochý, 3- a 4-hranný), 1x sada 3 ks pilníkov na železo (300 mm, typy: guľatý, polguľatý, plochý), 1x sada 3ks rašpiel (dĺžka 250 mm), 1x sada 6 ks sekáčov (typy: priebojník 2.7×110 mm a 3.9×142 mm, sekáč 3.8×125 mm, sekáč 11×130 mm, sekáč 14.6×148 mm, jamkovač, 3×120 mm), 1x sada 3 ks rôznych profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, 1x sada 5 ks klieští v obale v zložení:  kombinované 125 mm, polguľaté rovné 125 mm, polguľaté rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm, štípacie bočné 115 mm, 1x  kladivo gumené a 1x kladivo kovové so sklolaminátovou rukoväťou (300 g), 1x sada klincov, 1x ochranná podložka, 1x oceľové nitovacie kliešte 255 mm, priemer 2.4-4.8mm, chrómované, 1x pákové nitovacie kliešte 280 mm, priemer do 4,8 mm (4 násadce), 1x sada 600 nitov v rozsahu 3.2 – 4.8 mm, 1x sada 6 ks ,priebojnikov a vyrážačov priebojníky 2-6x min. 110 mm, 1ks pílka gumenný povrch rúčky a rámu, 1ks pílka na kov, rukoväť z tvrdého plastu, 1ks pílka na drevo 300 mm, gumenný povrch rúčky, 1 ks plastová šablóna na rezanie uhlov  min. rozmer 290x140x65mm, 1 ks malá pílka. Príslušenstvo minimálne v zložení: 200 ks vrutov 13-5 x 50 mm, 300 ks skrutiek, matíc a podložiek M2x12 mm, 5 ks pílových listov na kov 300mm, 500 ks klincov rôzne druhy Počet: 2 sady / škola x 16 škôl.
2.2.5.3. Súprava akumulátorových skrutkovačov 633006 sada 16 Súprava akumulátorového náradia pre učiteľa a 6 skupín žiakov. Súprava má minimálne obsahovať: 7 ks akumulátorový vŕtací skrutkovač s náhradným akumulátorom, nabíjačkou a prepravným kufríkom. Minimálne požadované parametre sú: voľnobežné otáčky od 0 do 1200 ot./min., min. 2 stupne, akumulátor: Nicd, min. 12 V/1,3 Ah, Max.krútiaci moment: pri tuhom spoji: 30 Nm, pri mäkkom spoji: 18 Nm, do ocele: 10 mm, do dreva: 25 mm, rozsah skľučovadla: min. od 1 do 9 mm, krútiaci moment nastaviteľný v min. 14-tich stupňoch s dvoma stupňami vŕtania, protišmykľavá rukoväť s gumovou vložkou, otáčanie doprava a doľava, mechanická 2-stupňová prevodovka. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.5.4. Súprava základného náradia pre elektroniku 633006 sada 80 Súprava základného ručného náradia pre elektroniku pre učiteľa a 4 skupiny žiakov. Súprava má obsahovať minimálne 7 ks skrutkovačov pre elektroniku: PH0-2, ploché: 2.5-5.5mm so skúšačkou v obale a 6 ks rôznych klieští pre elektroniku minimálne 1ks  kombinované 118 mm, 1 ks štiepacie bočné 110 mm, 1ks štiepacie čelné 111 mm, 1ks polguľaté rovné 120 mm, 1 ks polguľaté dlhé 148 mm, 1ks Odizolovacie 155 mm. Počet: 5 sád / škola x 16 škôl.
2.2.5.5. Mikro-spájkovačka 24 V s príslušenstvom 633004 sada 80 Mikrospájkovačka 24V pre učiteľa a 4 skupiny žiakov. Požadovaná je minimálne spájkovacia stanica s min. výkonom 9 W a regulovateľnou teplotou v rozsahu min. od 170°C do 380°C, napájacie napätie stanice 230V AC a napájacie napätie spájkovačky max. 24V, tvar hrotu je požadovaný kužeľový s priemerom 2mm, spájkovačka má mať krátky čas ohrevu a má byť vhodná pre školské prostredie. Sada základných pomôcok na spájkovanie má obsahovať minimálne: 250g spájkovacieho cínu hrúbky minimálne 1 mm, kolofóniu minimálne 50 g, 1 ks odsávačku s dĺžkou min. 178 mm, hmotnosťou max. 60 g, Počet: 5 sád / škola x 16 škôl
2.2.5.6. Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom 633006 sada 80 Sada nožníc na strihanie plechu s príslušenstvom pre učiteľa a 4 skupiny žiakov má minimálne obsahovať: 1ks nožníc na strihanie plechu s minimálnym prevodom do 1,1 mm a 1ks sady základného pozinkovaného materiálu rôznej hrúbky v rozmedzí od 0.55 mm do 0.7 mm, veľkosť min. 200 mm x 300 mm . Počet: 5 sád / škola x 16 škôl.
2.2.5.7. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom 633004 sada 16 Sada teplovzdušnej pištole a príslušenstva na zváranie plastov, sušenie, rozmrazovanie  a odstraňovanie starých náterov. Sada má minimálne obsahovať pištoľ s dvoma úrovňami výkonu – s minimálnym  výkonom 900 W a teplotou minimálne 330 °C. Druhá úroveň s minimálnym výkonom 1600 W a teplotou 500 °C, súčasťou sady majú byť minimálne 3 ks náhradné trysky, prenosný kufrík a 1 ks sady základného materiálu vhodného na úpravu teplovzdušnou pištoľou . Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.5.8 Zverák s príslušenstvom 633006 sada 32 Sada školských dielenských zverákov pre učiteľa a skupinu žiakov. Sada má minimálne obsahovať 1 ks otočný zverák s kovadlinou dĺžky min. 120mm aj s upevňovacími skrutkami a 1 ks zverák polohovací s max. dĺžkou čeľustí 75 mm a maximálnym rozostupom čeľustí 75 mm, pričom čeľuste majú byť chránené gumovými krytmi, 1ks zverák rýchloupínací s max. dĺžkou čeľustí 60mm, 2 ks svorky stolárske, 2ks svorky zámočnícke, 2 ks svorky rýchloupínacie. Počet: 2 sady / škola x 16 škôl.
2.2.5.9. Nákova s príslušenstvom 633006 sada 48 Sada školskej kováčskej nákovy pre učiteľa a 2 skupiny žiakov. Sada má obsahovať minimálne 1 ks nákovy z jedného kusa železa, s hmotnosťou minimálne 5 kg, jedným hrotom, 1ks kováčskeho kladiva, 1ks kováčskych kliešťí a základný materiál na kovanie. Počet: 3 sady / škola x 16 škôl.
2.2.5.10. Zostava pre elektrinu a magnetizmus – (žiacka verzia) 633009 sada 80 Zostava má obsahovať minimálne 40 komponentov na objavenie spojitosti medzi elektrinou a magnetizmom, má umožňovať precvičiť  minimálne 80 rôznych elektromagnetických zostáv. Počet: 5 sád / škola x 16 škôl.
2.2.5.11. Univerzálny merací prístroj pre elektrinu (sada) 633004 sada 80 Sada univerzálnych meracích prístrojov pre učiteľa a 4 skupiny žiakov na meranie napätia a prúdu. Požadované sú analógové prístroje so zrkadlovou stupnicou, pohyblivým ukazovateľom a prepínačom pre výber rozsahu, vhodné pre školské prostredie.  Minimálne rozsahy sú požadované : od AC 10 mA do 10 A; DC: od 100 µA so 10 A; presnosť: AC: 2 %, DC: 1 .5 %; frekvencia: od 45 do 400 Hz; poistky: 3 A/500 V; 10 A/500 V, žiaden rozmer prístrojov nemá presiahnuť 170mm, maximálna hmotnosť má byť  430g, 4mm konektroy, vodotesné prístroje s dvojitou izoláciou. Počet: 5 sád / škola x 16 škôl
2.2.5.12. Merač spotreby el. energie 633004 ks 16 Merač spotreby elektrickej energie mý byť demonštračný prístroj s LCD displejom, 3 funkcionálnymi tlačidlami a možnosťou nastavenia jednotkovej ceny, vhodný na pripojenie do elektrockej zásuvky na maximálne 230V/16A. Prístroj má byť možné použiť pre dve tarify. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.5.13. Elektro demonštračná sada 633004 sada 16 Demonštračná sada má slúžiť  na zobrazenie pokusov súvisiacich s elektrinou a magnetizmom. Sada má obsahovať minimálne 20 rôznych komponentov, umožňujúcich vykonanie minimálne 40 rôznych experimentov s témami: tepelná energia z elektrickej energie, práca a výkon, elektromagnetizmus, kinetická energia z elektrickej energie, elektromagnetická indukcia, pôsobenie síl medzi nabitými telesami, ochrana zdravia človeka pred pôsobením elektromagnetických síl. Súčasťou stavebnice je sada spojovacích vodičov so stojanom. Požadovaný je videomanuál v slovenskom jayzku. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.5.14. Demonštračný model alternátora – rozoberateľný 633004 ks 16 Demonštračný 3D model, má byť umiestnený na podložke,  s možnosťou upevnenia na stenu alebo umiestnenia na pracovný stôl, s popismi v slovenskom jazyku. Minimálny rozmer 30x30x10 cm. Model musí byť upravený pre jednoduchú montáž a demontáž. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.5.15. Demonštračný model WC splachovača – rozoberateľný 633004 ks 16 Demonštračný 3D model, má byť umiestnený na podložke, s možnosťou upevnenia na stenu alebo umiestnenia na pracovný stôl, s popismi v slovenskom jazyku. Minimálny rozmer 30x30x10 cm. Model musí byť upravený pre jednoduchú montáž a demontáž. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.5.16. Demonštračný model vodovodného sifónu – rozoberateľný 633004 ks 16 Demonštračný 3D model, má byť umiestnený na podložke, s možnosťou upevnenia na stenu alebo umiestnenia na pracovný stôl, s popismi v slovenskom jazyku. Minimálny rozmer 30x30x10 cm. Model musí byť upravený pre jednoduchú montáž a demontáž. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.5.17. Súprava na nácvik pravouhlého premietania 633004 sada 16 Súprava pre učiteľa a žiakov obsahujúca minimálne 2x rohové zrkadlo s dreveným stojanom, 2x sadu vzorov s minimálne 10-timi úlohami na kontrolu pravouhlého premietania na kartičkách, 2x sadu odrážajúcich vzorov pre pravouhlé premietanie obsahujúcu minimálne 200 ks drevených tvarov v piatich farbách. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.5.18. Stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie 633009 ks 16 Súprava  na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Má obsahovať minimálne:  veľkú vrtuľu a  malú vrtuľu na veternú energiu, solárny článok, nádoby na vodu so zvonom na vodík a zvonom na kyslík, elektrolyzér a palivový článok, LED diódy na overenie prítomnosti energie, prepojovacie členy, hadičky, stojan na vrtuľu, držiak na malú vrtuľu. Popisy častí a návod v Slovenskom jazyku. Pomocou súpravy má byť možné vytvoriť minimálne 11 rôznych experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke. Príslušenstvo má minimálne obsahovať: 1 l destilovaná voda, 1 ks sadu prepojovacích káblov Počet: 1 ks / škola x 16 škôl.
2.2.5.19. Vodoinštalačné zariadenie v kufríku 633009 sada 16 Demonštračný model vodovodného systému.  Stavebnica má obsahovať : odstredivé čerpadlo s motorom, tubu a káble, vodnú nádrž, trojnožku a tyčinku, stúpacie potrubie s dvoma kohútikmi, vodárenskú vežu so stúpacím potrubím, zdroj energie s batériami, plastový kontajner na vodu, sušič, prierezový model vodovodného kohútika. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.5.20. Zostavy základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov 633009 sada 16 Zostava na demonštráciu základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov (druhy, podstata, smer otáčania, hnacie a hnané koleso, atď.). Súprava má obsahovať minimálne 10 ks modelov rôznych strojov, jednoduchých mechanizmov, jednoduchú zostavu na demonštráciu vodného a vzduchového pohonu, 3 motory v reze a 11 ks rôznych modelov pohonov a prevodov v reze. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.5.21. Súprava mini-eko vodíkové autíčko 633004 sada 16 Zmenšený model autíčka na vodíkový pohon. Vodík má byť vyrábaný pomocou vodíkovej stanice, ktorá má rozkladať čistú destilovanú vodu na vodík a kyslík pomocou elektrolyzéra a cez hadičku má byť dodávaný do gumenej nádrže umiestnenej v autíčku. Energia na premena vodíka sa má získavať zo solárneho panela alebo batérií. Pohyb autíčka má byť zabezpečený cez elektromotor, ktorý má získavať energiu z PEM palivového článku vytváranú pri premene vodíka na vodu. Súprava má obsahovať vodíkovú stanicu, autíčko s palivovým článkom, solárny panel, diaľkové ovládanie.   Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.5.22. Hlukomer 633004 ks 16 Prístroj detekujúci škodlivosť hluku. Má zaznamenávať a vyhodnocovať hladinu hluku v priestore. Prístroj má byť v prevedí, aby tvár na displeji sa buď usmievala (zelené LED), keď je úroveň hluku v norme, ale bola smutná (červené LED) keď je hluk v priestore nad hygienický limit. Počet: 1 ks / škola x 16 škôl
2.2.5.23. Sada nástenných tabúľ pre polytechniku 633009 sada 16 Súbor minimálne 9 ks lineárnych učebných pomôcok znázorňujúcich jednotlivé prvoky a ich vzájomnú funkčnosť v rámci systému automatizačnej a zabezpečovacej techniky v domácnosti. Minimálny požadovaný rozmer má byť 110 x 140 cm, povrch má byť laminovaný a  sada má byť dodaná so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (Obsiahnuté témy minimálne: Zabezpečovacie prvky v domácnosti, Regulácia spotreby vody v domácnosti a Regulácia spotreby elektriny v domácnosti, Ústredné kúrenie, Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie, Nízkoenergetické domy, Dovoz zemného plynu, Rozvod plynu v domácnostiach, Revízne postupy ) Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.
2.2.5.24. Stavebnica na obrábanie dreva (vrátane sady základného spotr. materiálu) 633004 sada 48 Stavebnica na obrábanie dreva s príslušenstvom pre skupinu žiakov. Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 8 variant rôznych zariadení na obrábanie dreva, pričom to musia byť minimálne sústruh, pílka a obrusovačka, požadovaný motor s otáčkami  minimálne20 000 ot./min., Požadované špecifikácie a príslušenstvo sústruha sú:  minimálna vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu minimálne  50-120 mm, pohyb čepeľe lupienkovej pílky z bezpečnostných dôvodov max. 6 mm, rozmery obrábacieho stolíka minimálne 70×80 mm, otočný strediaci hrot, stabilizačné dosky, lupienkové pílky,upínacie klieštiny, stolík na lupienkovú pílku, sane, zverák, podpora pre nástroj, hnací remeň, kryt remeňa, motor, 2 ks medzikus, skrutkovač, frézka, vrták, dlátko, brúsny papier, výstredník, priečny a pozdĺžny posuv, trojčeľusťové skľučovadlo, Zdroj 12V, držiak nástroja, nástrojová brúska s brúsnym kotúčom, ochranné okuliare, 10 ks náhradné lupienkové pílky, základová doska vrátane háčikov na uchytenie a protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, upínacie klieštiny, kovový podstavec pod dlátko. K stavebnici je potrebné dodať aj prehľadný úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na obrábanie, s vekom a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s vnútorným odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou min. 25 cm. Súčasťou stavebnice má byť videomanuál v slovenskom jazyku, 30 ks preglejky z topoľa (min. A4 formát), 30 ks valčekov z lipového dreva min. 20×90 mm, 100 ks paličiek z bukového dreva  min. 6×100 mm, 15 ks polotovarov na výrobu soľničky min. 40×90 mm, 30 ks drevené lištičky  min 100 mm. Počet: 3 sady / škola x 16 škôl.
2.2.5.25. Stavebnica na obrábanie kovov (vrátane sady základného spotr. materiálu) 633004 sada 32 Stavebnica na obrábanie kovu a iných materiálov s príslušenstvom pre skupinu žiakov. Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 3 variant rôznych zariadení na obrábanie mäkkých kovov. Minimálne je požadované, aby bola na sústruhu vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 40 -70 mm, pracovná plocha frézky má byť minimálne 140x30x30 mm, motor s otáčkami minimálne 20 000 ot.min. Požadované je, aby z komponentov bolo možné zostaviť min. horizontálnu a vertikálnu frézku a sústruh. Požadované špecifikácie a príslušenstvo stavebice má byť: remeň, kryt remeňa, motor, trojčeľusťové skľučovadlo, pozdĺžny posuv, koník, držiak nástroja, stabilizačné platne, krížový posuv, skrutkovač, klieština, uťahovák klieštin, fréza, sane, kovový medzikus, otočný strediaci hrot, podložky na nastavenie nástroja, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky a zdroj, nástrojová brúska s brúsnym kotúčom, kovový zverák, ochranné okuliare, základová doska vrátane háčikov na uchytenie a protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, 10 ks náhradné lupienkové pílky, kovový podstavec pod dlátko, rozširujúci set umožňujúci postaviť stroje na obrábanie dreva ( lupienková pílka + ručná brúska, klieštiny a dlátko). K stavebnici je potrebné dodať aj prehľadný úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na obrábanie, s vekom a svorkami(klipsňami) na zatvorenie veka, s vnútorným odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou min. 25 cm. Súčasťou príslušenstva má byť videomanuál v slovenskom jazyku a dielenská sada základného materiálu minimálne v zložení: 15 ks hliníkový valček 10×80 mm, 15 ks umelý kameň 40×40 mm, 30 ks farebný akryl min. 30×30 mm, Počet: 2 sady / škola x 16 škôl.
2.2.5.26. Vzorkovnice základných druhov technických materiálov 633006 sada 16 Vzorkovnice majú obsahovať vzorky minimálne piatich základných druhov technických materiálov (minimálne základné kovy, drevo a plast). Rozmery vzoriek by mali byť minimálne  50x50x5mm pre kovy a 50x50x10mm pre ostatné vzorky, s vyznačením mernej hmotnosti a názvu materiálu na vzorke. Každá vzorkovnica má obsahovať minimálne 5 rôznych druhov technického materiálu. Súbory vzorkovníc majú byť uložené v prenosnom obale. Počet: 1 sada / škola x 16 škôl.

 

Manuál pre organizáciu nových foriem žiakov ZŠ na povolanie

Metodologický manuál pre predmet Biológia

Metodologický manuál pre predmet Fyzika

Metodologický manuál pre predmet Chémia

Metodologický manuál pre predmet Technika